ถัดไปก็คือกฎเกณฑ์รวมทั้งข้อแม้สัมปทานเพิ่มเติมอีกที่ผู้รับสัมปทาน

จำเป็นจะต้องปฏิบัติแม้ว่าจะมีเนื้อหาค่อนข้างจะมากมาย แต่ว่าถ้าหากไม่กล่าวถึงและจะก่อให้การมองภาพขั้นตอนการทำสัมปทานป่าดงกำกวม เนื่องมาจากการจะทราบดีว่าผู้รับสัมปทานทำผิดหลักเกณฑ์ไหม ต้องพิเคราะห์จากหลักเกณฑ์วิธีการทำไม้และก็ข้อตกลงต่างๆที่เมืองได้วางไว้ ซึ่งพอเพียงสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้รับสัมปทานจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินค่าเปิดป่าอีกต่างหากจากเงินค่าภาคหลวงเป็นทุกปี โดยระบุเป็นอัตราเหมารายตันตามประเภทไม้ที่ได้รับสัมปทาน ดังเช่นว่า ไม้ยาง มะค่านาฬิกา ตะเคียนทอง และก็ประดู่ ในอัตราต้นละ 100 บาท ไม้เต็ง รัง รวมทั้งไม้แดง อัตราต้นละ 35 บาท ไม้สยา หลุมพอ และก็ไม้เคี่ยม อัตราต้นละ 50 บาท ส่วนไม้ต่างๆจำพวกอื่นๆอัตราต้นละ 20 บาท ฯลฯ

2. ผู้รับสัมปทานจำเป็นต้องเข้าทำไม้ทุกหมวดหมู่จากที่บุคลากรข้าราชการได้ตรวจคัดตีตราให้ตัดฟันในแปลงตัดฟันตามโครงงาน

3. ผู้รับสัมปทานจำต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมรายต้นตามอัตราที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกประกาศกำหนดไว้ตามจำพวกและก็ปริมาณไม้ที่บุคลากรข้าราชการได้ตรวจตีตราให้ตัดฟัน

4. ผู้รับสัมปทานจำเป็นต้องจ่ายค่าภาคหลวงสำหรับไม้ที่ทำออกตามจำพวกแล้วก็อัตราที่ระบุ

5. ผู้รับสัมปทานจำเป็นต้องจ่ายเงินรายจ่ายสำหรับการรังวัดหมายเส้นเขตป่า การจัดวางโครงการแล้วก็การสำรวจเลือกตีตราประจำต้นไม้เป็นเงินประจำปีละ 10,000 บาท

6. ผู้รับสัมปทานจำเป็นต้องจ่ายเงินรับรองเพื่อเป็นประกันสำหรับการที่จะจำต้องจ่ายเบี้ยปรับตามสัมปทานทำไม้ไว้เป็นเงิน 10,000 บาท

7. ผู้รับสัมปทานจำเป็นต้องจัดจำหน่ายไม้ที่ทำออกมาจากป่าสัมปทานให้แก่บุคคลในท้องที่จังหวัด เป็นขั้นแรกในราคาพอเหมาะพอควร

8. ถ้าหากถัดไปภายภาคหน้า ทางด้านราชการจะเปลี่ยนในเรื่องป่าที่ให้สัมปทาน หรือปรับแก้ความลับสัมปทานอย่างใดก็ดีแล้ว หรือจะเปลี่ยนปรับแก้เพิ่มอีกระเบียบการอะไรก็ตามหรือบันทึกเพิ่มเติมอีกอะไรก็แล้วแต่ดีแล้ว ตลอดจนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่กรมป่าไม้จะเรียกเก็บจากผู้รับสัมปทานก็ดีแล้ว ผู้รับสัมปทานยอม ประพฤติตามที่ดินราชการสั่งทุกสิ่งทุกอย่าง

9. ผู้รับสัมปทานจำต้องจัดการปลูกบำรุงรวมทั้งดูแลป่าเพื่อป่ามีภาวะบริบูรณ์ สามารถอำนวยผลได้เป็นประจำ โดยผู้รับสัมปทานใช้วัสดุสัมภาระวัสดุอุปกรณ์ และก็จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งนั้น ตามขั้นตอนการดังต่อไปนี้

กรัม การปลูกบำรุงป่า กระทำปลูกบำรุงป่าธรรมชาติข้างในเขตป่าสัมปทาน รวมทั้งกระทำการก่อสร้างสวนป่าเพิ่มเติมอีกในช่องว่าง ตามทางรวมทั้งกระบวนการที่กรมป่าไม้ระบุ

ข. การดูแลและรักษาป่า ผู้รับสัมปทานมีบทบาทรักษาป่าแล้วก็คุ้มครองปกป้องการขโมยลอบตัดต้นไม้ทำลายธรรมชาติข้างใน เขตสัมปทาน ตลอดจนดูแลป่าแล้วก็ธรรมชาติที่สวยสดงดงามโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการรักษา รวมทั้งคุ้มครองป้องกันสัตว์ป่ารวมทั้งข้อบังคับว่า ด้วยอุทยานแห่งชาติ ทำแนวปกป้องไฟป่ารวมทั้งกำจัดศัตรูพืชตามวิถีทางรวมทั้งขั้นตอนการที่กรมป่าไม้ระบุ โดยให้ผู้รับสัมปทานจัดข้าราชการไว้รอช่วยเหลือให้คำปรึกษาตามหลักวิชาการ ที่กล่าวเอาไว้ภายในข้อ กรัม รวมทั้ง ข.

10. หากผู้รับสัมปทานไม่ทำงานตามข้อ 9 หรือดำเนินงานไม่เป็นผลผู้เสียสละสัมปทานบางทีอาจรับทำงานปลูกบำรุงป่าเองทั้งผอง หรือแต่เพียงนิดหน่อยก็ได้ แม้กระนั้นผู้รับสัมปทานจะต้องเสียตังค์ค่าครองชีพสำหรับเพื่อการปลูกบำรุงป่าจากที่ผู้บริจาค สัมปทานแจ่มแจ้งให้รู้

11. ถ้าหากผู้รับสัมปทานไม่ทำตามกฎระเบียบและก็ข้อจำกัดสัมปทานดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1-10 ผู้บริจาคสัมปทานมีอำนาจที่จะสั่งพัก กระบวนการทำไม้ตามสัมปทานแม้กระนั้นขั้นหนึ่งขั้นใด หรือเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือสั่งเลิกสัมปทานดังที่กล่าวผ่านมาแล้วได้

อนึ่ง มีกฎระเบียบในสัมปทานทำไม้ห้ามปกติเว้นเสียแต่ไม้สัก ข้อที่ 7 กำหนดไว้ว่า “สัมปทานนี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับ กฎ และก็ข้อปฏิบัติทั้งผองป้ายประกาศใช้บังคับอยู่แล้วเวลานี้ และก็ที่กำลังจะได้ประกาศใช้บังคับถัดไปภายภาคหน้า ผู้รับสัมปทานจะอ้างเอากฎเกณฑ์หรือข้อแม้อะไรก็แล้วแต่ในสัมปทานนี้เป็นข้องดเว้นไม่ให้จะต้องถูกบังคับตามบทบัญญัติของข้อบังคับ กฎ หรือกฎเกณฑ์นั้นๆหรือจะอ้างเหตุที่ได้รับ หรือจะได้รับโทษโดยชอบด้วยกฎหมายมาเป็นเหตุไม่จำเป็นต้องถูกบังคับตามสัมปทานนี้หาได้ไม่”